Educam

Ürün ve Hizmetleri

Genel Bilgiler

Educam, nitelikli ve profesyonel kadrosuyla eğitim dünyasında ihtiyaç duyulan konularda güveni temele alan, özgün, topluma ve insanlığa faydalı, sağlam bileşenler üzerine oturmuş, bilimin ışığı altında geliştirilmiş; ulusal ve uluslararası eğitimi destekleyici faaliyetler düzenleyerek projeler üretmek, kurumlara özel tasarlanmış eğitim ve iş modelleri geliştirerek çözüm ortaklarının gelişimine katkı sağlamaktadır.


Bu kapsamda, eğitim kurumlarını merkeze alan Educam; yönetim danışmanlığı, eğitim danışmanlığı, uluslararası öğrenci danışmanlığı, yurtdışı dil okulları, eğitim kurumları için yurtdışı gezi programları, öğretmen ve öğretmen adayları için mesleki gelişim programları, eğitim ve fuar organizasyonu hizmetleri sunmaktadır.

www.educam.com.tr